វណ្ណៈវណ្ណៈ | គ្រឿងអលង្ការ Badali

រលកនៃវប្បធម៌

គ្រឿងអលង្ការដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីលីឡាបូវែន ភ្ញាក់នៃសត្វត្មាត និង ការសមគំនិតរបស់រ៉ាវីស, សៀវភៅពី ស៊េរីស្រមោល.

“ ភ្ញាក់ពីសត្វត្មាត”“ ការឃុបឃិតនៃឋានសួគ៌” និងតួអង្គវត្ថុនិងទីកន្លែងនៅទីនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ដេលីឡាអេសឌីសុនក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឿងអលង្ការឌីលលី។

ផលិតផល 2

ផលិតផល 2